Codul etic și Regulile de conduită al funcționarilor publici din cadrul Comunei Bereni