Data și ora desfășurării licitației: 02.02.2022   ora 11:00

Locul desfășurării licitației: sediul Comunei Bereni, localitatea Bereni, nr.22

Data și locul organizării preselecției: 26.01.2022 ora 11:00 la sediul Comunei Bereni

Data și ora limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 25.01.2022 ora 15:00

Data și ora limită până la care se pot depune ofertele în plic închis: 01.02.2022, ora 15:00