PRIMĂRIA COMUNEI BERENI
ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
• Un număr de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Bereni