Comuna Măgherani, titular al proiectului Rețea de canalizare pentru localitățile comunei Măgherani, județul Mureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Rețea de canalizare pentru localitățile comunei Măgherani, județul Mureș propus a fi amplasat în comunele Măgherani, Bereni și orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, din Târgu Mureș, str. Podeni, nr 10, în zilele de luni 9-15, marți-vineri 9-12, precum și la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de zece zile, de la publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.