Anunț Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Bereni, județul Mureș