1. Scopul politicii de confidentialitate:

 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.

Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail.

Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante.

Nota de informare - te informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu tine  în relație cu Comuna Bereni. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru.

COMUNA BERENI, cu sediul in Comuna BERENI, Str. Principala, Nr. 22 Cod poștal 547387 Judetul Mureș, Romania, telefon, 0265 345 416/ 0262-331 229 Fax: 0265-345416, 345417068, cod fiscal 16402632, reprezentată prin Primar Benedekfi Csabaîn calitate de angajator și responsabil cu protecția datelor.

Comuna Bereni,  este responsabil de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației Comuna Bereni,  este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Potrivit legislației, tu, persoana fizică  ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, cunoscut și sub denumirea de GDPR,  și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: bereni@cjmures.ro

Atunci când navighezi pe site-ul nostru, când ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne vei comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse, cum ar fi:

-            Numele și prenumele

-            Vârsta

-            Adresa de e-mail

-            Numărul de telefon

-            Funcția pe care o ai în cadrul companiei

-            Parola

-            Alte date

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

-            Adresa IP

-            Navigatorul de internet

-            Locația

-            Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

-            Alte date

 

Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații precum:

-        Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;

-        În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;

-        Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

-        Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

-        Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

-        Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

-        Pentru a ne conforma legislației;

-        Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Temeiul legal pentru prelucrare este consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail bereni@cjmures.ro

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Sunt anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

-        Dreptul de retragere a consimțământului

-        Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

-        Dreptul de acces asupra datelor

-        Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

-        Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

-        Dreptul la restricționarea prelucrării

-        Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

-        Dreptul de a te opune prelucrării datelor

-        Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

-        Dreptul de a te adresa justiției

-        Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

 

Drepturile tale sunt:

Ø            Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: bereni@cjmures.ro

Ø            Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Ø            Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Ø            Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail bereni@cjmures.ro

     De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt:

Nume: Magyari Zoltan     

Adresă e-mail:    bereni@cjmures.ro

Telefon:  0265345416

 

Politică aprobată în data de:      01.11.2019  

Primar Benedekfi Csaba