Anunt pentru depunere la APM Mures a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Imbunatatirea infrastructurii rutiere prin asfaltare in comuna Bereni, jud. Mures

COMUNA BERENI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Imbunatatirea infrastructurii r...

Dezbatere publica a raportului privind impactul asupra mediului

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a Studiului de evaluare adecvată și a Studiului de evaluare a impactului asupra corp...

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa pe picior

Organizator licitatie: Comuna Bereni Data si locul: 18.10.2022   Ora: 10:00

Anunt pentru depunere la APM Mures a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Imbunatatirea infrastructurii rutiere prin asfaltare in comuna Bereni, jud. Mures

Anunt pentru depunere la APM Mures a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Imbunatatirea infrastructurii rutiere prin asfaltare in comuna...

Anunt pentru depunere la APM Mures a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Refacere infrastructura rutiera afectata de calamitati in comuna Bereni, judetul Mures

Refacere infrastructura rutiera afectata de calamitati in comuna Bereni, judetul Mures, propus a fi amplasat in com. Bereni, satele Bara, Bereni, Cand...

Anunt recensamant 2021

PRIMĂRIA COMUNEI BERENIÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:• Un număr de 1 recenzor pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comun...

Proces verbal al comisiei de preselectie

Anunt privind organizarea licitatiei de vanzare masa lemnoasa pe picior

Data și ora desfășurării licitației: 02.02.2022   ora 11:00 Locul desfășurării licitației: sediul Comunei Bereni, localitatea Bereni, nr.22...

Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Bereni, județul Mureș

Anunț Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Bereni, județul Mureș

P.V. preselectie

Cerere pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Conform OUG 133/2020, se pot depune cererile pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, în cuantum de...